Obchodní podmínky

Na webovém rozhraní zajišťujeme zprostředkování ubytování poskytovatele (majitele apartmánu, objektu), a to na základě smlouvy o spolupráci uzavřené mezi námi a poskytovatelem. V rozsahu smlouvy uzavřené mezi námi a poskytovatelem nabízíme prostřednictvím webového rozhraní ubytování, zveřejňujeme informace o ubytování a zajišťujeme pro poskytovatele zaplacení smluvně dané ceny ubytování.

Objednávka - rezervace ubytování

Na webovém rozhraní je uveden seznam apartmánů, chat, chalup včetně uvedení oblasti, kde se nachází, možnosti ubytování, kapacity osob a ceny ubytování. Poptávku ubytování můžete podat prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), e-mailem, případně i telefonicky. Na základě poptávky ověříme u poskytovatele dostupnost, pracujeme v on-line rezervačním systému, obsazenost jsme schopni ověřit bezprostředně.
Na vámi uvedenou e-mailovou následně zašleme detailní nabídku ubytování.

Jak si můžete ubytování závazně objednat?

V případě, že s nabídkou i těmito obchodními podmínkami souhlasíte, můžete následně e-mailem nabídku přijmout, a odeslat tak závaznou objednávku ubytování. Po obdržení objednávky vám zašleme potvrzení jejího přijetí a rekapitulaci objednávky. Pro fakturaci budeme potřebovat údaje o hostech, jména, data narození a jednu kontaktní adresu. Prosíme klienty o jejich zaslání bez zbytečného odkladu.

Můžete již odeslanou objednávku zrušit nebo změnit?

Všechny přijaté objednávky jsou závazné. Na základě dohody s námi je však možné objednávku změnit, pokud je změna reálná z důvodu dostupnosti jiného apartmánu a termínu. Krátce před zahájením pobytu takové změny zpravidla neumožňujeme. Zrušení objednávky se řídí storno podmínkami, které zasíláme klientům spolu s fakturací, viz. níže.

Pojištění

Neručíme za škody, které způsobí klienti na ubytovacím zařízení v apartmánu nebo objektu (společné prostory).
Pokud způsobíte škodu, jste za ni zodpovědní, a musíte škodu uhradit sami. Poškození je v případě, že k němu dojde, možné řešit z vašeho pojištění domácnosti, kde je zpravidla zahnuta odpovědnost za škody. Stát se může každému, že neúmyslně poškodí zařízení a pojišťovna v takových případech zajistí proplacení škody na základě vystavené faktury o opravě.

Garance 100% vrácení peněz v souvislosti s epidemií COVID v těchto případech

  • v případě, že bude ubytovací zařízení umístěno do karantény kvůli infekci covid19 a nebude moci přijímat hosty
  • v případě uzavření provozu ubytovacích zařízení vládou ČR 

Výše popsané případy musí být vyhlášené státním orgánem (nikoliv zaměstnavatelem či třetí osobou) a rozhodným dnem je první den pobytu.
Zrušení rezervace, která nejsou uvedena výše, se řídí storno podmínkami níže.

Storno podmínky

Zákazník je oprávněn zrušit svou objednávku kdykoli před zahájením pobytu. Zrušení pobytu musí být podáno písemně, e-mailem nebo klasickou doporučenou poštou. Rozhodující pro určení doby je příchozí termín e-mailu nebo termín doručení pošty zprostředkovateli. Stornopoplatky se určují z celkové ceny pobytu. 

• 20 dní až 11 dní před termínem příjezdu: storno poplatek je 50% z celkové ceny pobytu
• 10 až 6 dní před termínem příjezdu až den nástupu: 80% z celkové ceny pobytu
• 5 dní až den nástupu: 100% z celkové ceny pobytu

Platební podmínky 

FAKTURY (faktura na zálohu a faktura na doplatek, nebo jedna faktura na celkovou částku - dle přání klienta) odejdou automaticky z našeho rezervačního systému z adresy info@chaty-chalupy-apartmany.czPlatba je převodem na účet v CZK. Nelze platit v hotovosti ani platební kartou. K přijímání plateb jsme zmocněni poskytovatelem - majitelem apartmánu. Úhradou na náš účet je vaše povinnost úhrady ceny poskytovateli splněna.
U objektů, kde je to na webu uvedeno, fakturuje ubytování přímo majitel objektu. 
V případě, že zákazník neuhradí zálohu nebo zbývající částku za pobyt dle data splatnosti na faktuře a nebude reagovat na urgence, bude termín nabídnut k prodeji dalším klientům.
Do ceny ubytování se nezapočítává poplatek za úklid a vratná kauce, pokud jsou vyžadovány, u většiny objektů jsou však všechny poplatky zahrnuty v ceně. Tyto poplatky poté zpravidla hrazeny na místě pobytu držiteli klíčů/správci objektu. Kauce bude po řádném vrácení nájemního objektu a při eventuální kompenzaci vedlejších nákladů vrácena.

Obsazení apartmánu

Bytové jednotky smějí být obsazeny nejvýše počtem osob uvedeným na webovém rozhraní, ledaže je provedeno písemné schválení pro dodatečné osoby. I děti platí za osobu. Přespočetné osoby může držitel klíčů při příjezdu odmítnout. Jakékoli škody nebo nevýhody vznikající odmítnutím musí bez výjimky nést zákazník. Potvrdíme-li písemně obsazení více osobami, než je uvedeno v na webu, musí se zpravidla počítat s tím, že nebude k dispozici žádné dodatečné lůžko ani odpovídající vybavení bytu.

Příjezd a odjezd

Zpravidla můžete převzít apartmán/objekt v den příjezdu od 14.00 do 20,00 hodin. Zpravidla musíte apartmán opustit v den odjezdu v 10.00 hodin.

No-show

No-show existuje, pokud se zákazník nevydá na cestu k dohodnutému okamžiku. V takovém případě ztrácí jakýkoli nárok na službu nebo na vrácení nájemní ceny nebo jejích částí.

Domácí zvířata

Přivezení domácích zvířat není v zásadě povoleno, ale je možno s námi dojednat, u některých apartmánů, individuálně.

Změny služeb a cen

Údaje obsažené na webu jsou pro nás závazné. Opravy omylů a hrubých chyb ve výpočtu zůstávají v každém případě vyhrazeny. Odchylky jednotlivých služeb, které námi nebyly způsobeny úmyslně, jsou povoleny, pokud jsou odchylky nepatrné a pro zákazníka únosné. Nemůže - li být rezervovaný apartmán z nepředvídatelných okolností dán k dispozici (například živelná havárie), budeme se snažit nabídnout vhodný náhradní apartmán, pokud to nebude možné, vrátíme klientovi částku za ubytování. 

Předání podkladů

Jakým způsobem dostanete podklady potřebné k ubytování? Podklady k ubytování a důležité informace a pokyny obdržíte po úhradě celé ceny ubytování. Informace k příjezdu odešle rezervační systém spolu s potvrzením o uhrazení pobytu. 

Práva z vadného plnění

Práva z vadného plnění můžete uplatnit u nás, poskytneme vám veškerou pomoc při řešení reklamace v součinnosti s poskytovatelem (majitelem apartmánu, objektu). 
Snížení ceny příp. náhradu škody můžete požadovat pouze tehdy, pokud jste závadu prokazatelně ihned oznámili nám nebo příslušnému provozovateli, a pokud jste požádali o pomoc a služby nebyly poskytnuty.

Reklamaci úklidu je třeba uplatnit bezprostředně, v den příjezdu. Snažíme se, aby v apartmánech byly k dispozici čistící prostředky a hygienické přípravky, majitelé všech apartmánů před začátkem sezon apartmány předzásobují, ale že je možné, že dočasně mohou některé přípravky chybět. Přípravky jsou průběžně doplňovány. 
Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi vámi a naší společností či poskytovatelem spor týkající se zprostředkování ubytování, který se vám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u naší společnosti poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Co byste ještě měli vědět?

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to e-mailem. Z naší strany vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

GDPR - ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jako zprostředkovatel ubytování v prázdninových bytech v rakouských Alpách (Mgr. Gabriela Dědková a Ing. Zdeněk Dědek) zpracováváme osobní údaje klientů, našich hostů. Nové evropské nařízení GDPR se týká i nakládání s těmito údaji. Jednou z hlavních priorit je ochrana a zabezpečení těchto údajů.

Zpracování stanovené zvláštním zákonem

Naší povinností je zpracovávat osobní v údaje, kvůli evidenci místních poplatků za hosty. Ke shromažďování těchto údajů (jména, data narození, bydliště) nemusíme mít souhlas klientů, protože provádíme zpracování stanovené zvláštním zákonem.

Zpracování údajů se souhlasem hostů 

V případě shromažďování osobních údajů nad rozsah stanovený zvláštním zákonem nebo k jiným účelům, je potřeba získat od hostů výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním a vedením údajů.
Údaje o našich o hostech evidujeme ve vlastním rezervačním systému RESERVATIO
Poskytnuté osobní údaje nebudou zpracovány pro jiné účely než pro účely nabízení a optimalizaci služeb, díky čemuž může osoba, která tyto údaje poskytla, následně obdržet nabídku přizpůsobenou svým dřívějším požadavkům. 
Vstup do systému je chráněn uživatelským jménem a heslem.

2017 Reservatio, Developed by BLACKBLADE CREATIONS
Jan Indra, BLACKBLADE CREATIONS, www.blackblade.cz, Mobil: +420 777 199 671

SOUHLAS S POSTKYTNUTÍM ÚDAJŮ

Zákazník dává zprostředkovateli ubytování  (Mgr. Gabriela Dědková a Ing. Zdeněk Dědek) ve smyslu ustanovení § 5 ZOOÚ, výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů - pracujeme s údaji jako titul, jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, datum narození, obchodní firma, název, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, bankovním spojení, údaje o zaměstnavateli - ne vždy požadujeme od hostů všechny tyto informace. Poskytnuté osobní údaje nebudou zpracovány pro jiné účely než pro účely nabízení a optimalizaci služeb a evidenci hostů k turistickým poplatkům, a to po neomezenou dobu a v rozsahu poskytnutých údajů. Údaje nesdělujeme třetím osobám, kromě případů daných zákonem nebo v případě, že bychom měli vůči klientovi pohledávku, kterou bychom museli vymáhat například prostřednictvím inkasní nebo faktoringové společnosti. Osobní údaje shromažďujeme na základě přímé telefonické či emailové komunikace nebo s využitím internetového formuláře.
V případě dotazů nebo připomínek nebo v případě, že nesouhlasíte s poskytnutím osobních údajů, nás prosím neváhejte kontaktovat.
Vůči klientům máme informační povinnost o prováděném zpracování. Pokud host požádá o informaci o zpracování svých osobních údajů v souladu s § 12 ZOOÚ, je zprostředkovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Zprostředkovatel tedy zašle informace o tom, jaká data o hostech uchovává, o tom, kde jsou údaje uloženy, jakým způsobem zpracovány a jak jsou chráněny.
Host, který zjistí nebo se domnívá, že zprostředkovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může požádat společnost o vysvětlení či požadovat, aby ubytovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li zprostředkovatel žádosti, má host právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Ochrana osobních údajů a jejich zpracování bude realizováno v souladu se ZOOÚ. Další případná zvláštní práva hosta zde nezmíněná upravuje ustanovení § 21 ZOOÚ.